...

  Brighton & Hover Albion sẽ tìm cách chấm dứt chuỗi 6 trận thua vào chủ nhật và chào đón một kỳ nghỉ quốc tế kéo dài 2 tuần để điều chỉnh lại. Norwich xoay sở và giành được điểm số quý giá trước Burnley nhưng họ vẫn đang xếp cuối BXH.

  Cả hai đội sẽ cần phải chơi hết mình để có được kết quả tốt nhất có thể.

  Share.

  Leave A Reply

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.