...

  Bầy Sói đang tìm cách tìm lại chính mình sau những thất bại trước các đối thủ ở top bốn là West Ham và Arsenal. Trận đấu trước Crystal Palace sẽ là một khởi đầu tốt để có một chuỗi trận thuận lợi về sau.

  Crystal Palace đang rất muốn mang về một thành tích tốt nhất sau chuỗi 5 trận bất bại trên sân khách.

   

  Share.

  Leave A Reply

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.