...

  Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi hai đội gặp nhau, Eddie Howe hiện đang là huấn luyện viên của Newcastle United trong khi cựu huấn luyện viên của Inter Milan – Conte đang nắm quyền kiểm soát Spurs.

  The Magpies sẽ phải thi đấu hết mình trước Spurs, đội bóng vừa có những trận thắng liên tiếp ở giải đấu này.

  Share.

  Leave A Reply

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.