...

  Chuỗi trận bất bại tại Premier League là những gì mà Newcastle United đang có được khi họ sẽ tiếp đón Bright & Hove Albion tuần này.

  Bất chấp Brighton & Hove Albion đang có phong độ không ổn định, những chú chim Hải Âu vẫn đang xếp ở nửa trên của BXH. Họ sẽ phải chơi hết sức mình trước Newcastle trước khi những khó khăn khác ập tới khi họ sẽ phải đối đầu với Liverpool, Tottenham và Manchester City.

   

  Share.

  Leave A Reply

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.