...

  Một chiến thắng sẽ là tối thiểu cho đội bóng của Pep Guardiola vì họ đang tìm cách giữ khoảng cách với Liverpool. Trong 14 trận đối đầu cho đến nay, Manchester City đã toàn thắng cả 14 trận.

  Mặt khác, Watford lại nhận thất bại 2-1 trước Brentford trong khuôn khổ giải đấu.

   

  Share.

  Leave A Reply

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.